Grundet en systemopdatering, kan nogle brugere opleve forsinkelser på registrering af optjent cashback d. 16. og 17. juli. Vi beklager ulejligheden.

Brugerbetingelser

For at bruge loyalitetsprogrammet skal du acceptere nedenstående Brugerbetingelser.

 1. Generelt
  1. Loyalitetsprogrammet giver dig som bruger mulighed for at opnå forskellige kontante fordele (herefter benævnt ”Bonus”) fra de deltagende virksomheder. Loyalitetsprogrammet benævnes herefter ”Cashback Services”. Cashback Services ejes og drives af Loyalty Key A/S, CVR nr. 35239502, Dampfærgevej 21, 2100 København (herefter benævnt ”Cashback”). 
  2. Disse brugerbetingelser gælder for alle Cashback Services uanset platform udbudt af Loyalty Key A/S, herunder hjemmesider og apps (herefter benævnt ”Platformene”).
  3. For at gøre brug af Cashback Services, skal du acceptere disse Brugerbetingelser, som du bør læse grundigt igennem, før du tilmelder dig. I modsat fald kan du ikke anvende Cashback Services. Du må alene benytte Cashback Services som privatperson bosiddende i Danmark, og du skal være fyldt 16 år.
  4. For information om, hvorledes dine personoplysninger behandles i forbindelse med leveringen af Cashback Services, henvises til vores Persondatapolitik.
 2. Oprettelse af brugerprofil
  1. For at anvende Cashback Services skal du oprette en brugerprofil hos Cashback. Oprettelse af en brugerprofil forudsætter, at du som minimum angiver din e-mailadresse og dit mobiltelefonnummer, dit postnummer samt opretter en adgangskode. Ved oprettelsen tildeles du et unikt kundenummer. Dette kundenummer skal du oplyse, når du benytter dig af Cashback Services’ support.
  2. For at opnå Bonus via Cashback Services skal du tillige tilmelde dit eller dine betalingskort med angivelse af kortnummer, udløbsdato og navnet på kortholderen. Du kan blive bedt om at oplyse din CVC/CVV-kode (den trecifrede kode på bagsiden af dit kort), for at vi kan verificere dit kort. 
  3. For at få fuldt udbytte af alle funktioner i Cashback Services kan du vælge at oplyse en række yderligere oplysninger om dig selv, som f.eks. antal personer i din husstand, fødselsdato, køn og alder, ligesom der kan være andre typer af oplysninger, som du kan vælge at oplyse. Dette er frivilligt.
  4. Du er ansvarlig for, at dine oplysninger altid er korrekte. Såfremt du ønsker at foretage ændringer i de oplysninger, du har registreret i din brugerprofil, f.eks. hvis du får et nyt betalingskort eller bankkontonummer eller ønsker at ændre dine kontaktoplysninger, kan sådanne ændringer foretages på Platformene. Såfremt dit betalingskortnummer får ny udløbsdato, opdateres dette i de fleste tilfælde automatisk.
 3. Optjening
  1. Hver gang du handler i de mange fysiske butikker, kæder eller onlinebutikker, som er tilknyttet Cashback Services, får du en Bonus, når du anvender det til Cashback Services tilknyttede betalingskort som betalingsmiddel.
  2. Hvilken Bonus du opnår, for hvad og hvordan varierer fra virksomhed til virksomhed, men fremgår altid på Platformene. Den Bonus, du opnår hos den enkelte virksomhed, kan ændres uden varsel. Det er altid den Bonus-sats, der var gældende på tidspunktet for din betaling med det til Cashback Services tilknyttede betalingskort, der anvendes.  
  3. Bonus beregnes forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Den kan beregnes på ét af følgende grundlag: 
   1. Enten på basis af hele din betaling (fx ”20 pct. af hele betalingen”, hvor du vil optjene 80 kr. i bonus ved et køb på 400 kr.)
   2. Være betinget af et køb for et bestemt beløb (fx ”20 pct. af betalingen ved køb for minimum 200 kr.” hvor du vil optjene 40 kr. i bonus ved et køb på 200 kr., og ikke nogen bonus, ej heller forholdsmæssigt beregnet, hvis betingelsen ikke er opfyldt, altså ved køb på under 200 kr. i eksemplet)
   3. Være en maksimal bonus (fx ”20 pct. af betalingen dog maks. 100 kr.”, hvor du vil optjene 100 kr. i Bonus ved køb for 1.000 kr. og derover)
   4. Et andet grundlag, som fremgår hos den tilknyttede virksomheds informationer på Platformene.
  4. Du skal altid betale den fulde pris til den til Cashback Services tilknyttede virksomhed. Bonus beregnes altid af din betaling til den tilknyttede virksomhed inkl. moms, og Bonus kan alene bruges som anført i pkt. 4. 
  5. Når du har gennemført en Bonus-berettiget betaling, registreres Bonus på din konto hos Cashback Services (herefter benævnt ”Cashback-konto”). Der kan dog gå et lille stykke tid, inden registreringen kan ses på din Cashback-konto på Platformene.
  6. Når Cashback Services registrerer din Bonus som ”Afventende”, betyder det, at din transaktion er registreret. Så snart Cashback Services har modtaget din Bonus fra butikken eller webshoppen, vil status på din optjente Bonus blive ændret til ”Bekræftet”.
  7. Hvis du foretager en Bonus-berettiget betaling, som efterfølgende annulleres, fx fordi du fortryder dit køb hos den til Cashback Services tilknyttede virksomhed, annulleres den ved betalingen optjente Bonus på din Cashback-konto. Bliver saldoen på din Cashback-konto herved negativ, kan Cashback Services opkræve et tilsvarende beløb hos dig, således at din saldo går i nul.
  8. Såfremt du tilmelder det samme betalingskort på flere Platforme udbudt af Loyalty Key A/S, gør vi opmærksom på, at du optjener én Bonus når du handler hos en partner, der er tilmeldt flere Platforme. Du optjener derved ikke dobbelt Bonus ved at være tilmeldt flere Platforme. Du kan tilgå transaktioner foretaget med et betalingskort tilmeldt flere Platforme på alle de Platforme, hvor du har tilmeldt det samme betalingskort, men du kan ikke udbetale Bonussen fra begge Platforme.
   Eksempel: Du har tilmeldt det samme betalingskort på to Platforme, og optjent en Bonus hos en tilmeldt forretning, der tilbød 20%. De har optjent en Bonus på 200 kr. I dette tilfælde kan du se den optjente Bonus fra den pågældende transaktion på begge Platforme, men kun udbetale Bonussen én gang fra én af Platformene efter dit eget valg. [Når du udbetaler Bonussen fra den ene af Platformene, vil den pågældende transaktion blive markeret som udbetalt på begge Platforme. Vi gør opmærksom på, at der kan gå et lille stykke tid, inden transaktionens status ændres på tværs af Platformene.] Du kan til enhver tid se alle Platforme udbudt af Loyalty Key A/S på Loyaltykey.com.
  9. Vi bestræber os på altid at sikre, at berettiget Bonus bliver registreret på Platformen. Såfremt du har foretaget en Bonus-berettiget betaling, der mod forventning ikke bliver korrekt registreret på Platformen, skal du give os meddelelse herom senest 60 dage efter din betaling, hvorefter vi kan tilskrive din Bonus manuelt. For at vi kan behandle din henvendelse skal du fremsende dokumentation for din Bonus-berettigede betaling, fx ved kvittering eller kontoudtog. Såfremt du henvender dig senere end 60 dage efter betalingen bortfalder dit krav på Bonus.  
 4. Brug af optjent Bonus
  1. Når saldoen på din Cashback Konto er 100 kr. eller derover, kan du bruge din optjente Bonus ved at vælge ”Udbetal”. Du kan til enhver tid se saldoen på din Cashback-konto under fanen ”Konto” på Platformene. Det fremgår samtidigt af Platformene, hvordan du kan bruge din optjente Bonus. 
  2. Ved brug af din optjente Bonus vil et beløb svarende til saldoen på din Cashback-konto blive anvendt 1:1, dog modregnes der et administrationsgebyr på 0,- kr., når du udbetaler. En opdateret liste over dine muligheder for brug af din optjente Bonus fremgår på Platformene. Du kan ikke vælge delvist at bruge din Bonus og ved brug anvendes hele saldoen på én gang.
  3. Nogle brugsmåder kræver, at du oplyser dit kundenummer hos den virksomhed, som brugen skal ske hos, f.eks. hvis du har mulighed for at modregne en betaling med din optjente Bonus. Du kan også have mulighed for at vælge at donere din Bonus til et velgørende formål. Såfremt du udbetaler Bonus til din bankkonto, modtager Cashback Services automatisk dit bankkontonummer, så udbetalingen kan igangsættes.
  4. Din til enhver tid værende saldo på din Cashback-konto er ikke et indestående eller tilgodehavende hos Cashback Services eller hos de deltagende virksomheder, og din Cashback-konto er således ikke en betalings- eller bankkonto, men alene en registreringskonto. Du opnår først et tilgodehavende via Cashback Services, når din saldo er 100 kr. eller derover, og du har valgt ”Udbetal”. 
  5. Optjent Bonus kan udbetales én gang på Platformene udbudt af Loyalty Key A/S og kan ikke gen-udbetales på en anden Platform, jf. punkt 3.8.
 5. Betaling
  1. Det er omkostningsfrit at oprette en Cashback-konto hos Cashback Services, og du vil ikke blive opkrævet et løbende gebyr. 
   Når du udbetaler optjent cashback, modregnes et administrationsgebyr på 0,- kr.
 6. Kommunikation fra Cashback
  1. Du vil løbende blive orienteret om vigtige informationer f.eks. servicebeskeder eller ændringer af disse Brugerbetingelser, via den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, og/eller via sms og/eller push-beskeder på Platformene. 
 7. Samtykke vedrørende henvendelse fra Cashback
  1. Med dit udtrykkelige samtykke kan du modtage nyhedsbreve, orienteringer om nye funktioner og andet materiale vedrørende Cashback Services via din e-mailadresse og/eller sms og/eller via push-beskeder på Platformene. Sådanne henvendelser kan indeholde oplysninger om din saldo, din mulighed for brug, særlige tilbud og muligheder for at optjene Bonus. Du kan på Platformene til- og fravælge, hvilke typer henvendelser, du ønsker at modtage.
  2. Cashback kan foretage profilering med henblik på at give dig relevante tilbud og tilpasse vores markedsføring for at sikre, at du modtager de tilbud som med størst sandsynlighed modsvarer dine personlige interesser og behov. Læs mere om, hvorledes dine personoplysninger behandles i vores Persondatapolitik.
  3. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale via dine personlige indstillinger.
 8. Markedsføring ved brug af anden elektronisk post
  1. Når du har handlet i en af de til Cashback Services tilknyttede virksomheder (butikker eller webshops mv.), eller hvis du vælger af ”følge” en butik via Platformene, vil du løbende modtage opslag med relevant markedsføringsmateriale fra den pågældende butik i dit nyhedsfeed på Platformene. Du kan til enhver tid framelde dig modtagelse af sådanne opslag i dit nyhedsfeed ved at trykke på knappen ”Følg ikke længere”, som du finder nederst i hvert opslag. Du kan også framelde dig opslag fra flere butikker på samme tid ved at trykke på knappen ”Håndter tilmeldinger”, som viser en oversigt over alle de butikker, som du er tilmeldt. 
  2. Cashback er ikke ansvarlig for indholdet af den markedsføring, som du direkte eller indirekte modtager fra de til Cashback Services tilknyttede virksomheder. Cashback foretager ingen verifikation af udsagn i materiale, og fejl, mangler, samt vildledende eller urigtige udsagn fra butikkernes side er Cashback uvedkommende. Cashback påtager sig intet ansvar for sådanne fejl eller mangler, vildledende eller urigtige udsagn i sådan markedsføring, oplyste priser, udsolgte varer eller lignende.
  3. Såfremt du på krænkende vis måtte opleve, at markedsføring ikke stemmer overens med lovgivningen eller på anden måde er af krænkende karakter, er du velkommen til at anmelde dette til Cashback Services.
 9. Sikkerhed
  1. Din adgangskode er personlig, og du skal til enhver tid behandle adgangskoden fortroligt. Du må aldrig gøre din adgangskode tilgængelig for andre.
  2. Såfremt der opstår misbrug af din adgangskode, eller du mistænker dette, skal du straks informere Cashback herom, hvorefter Cashback kan spærre din brugerprofil. Hvis Cashback mistænker misbrug af din profil, kan Cashback altid spærre din profil. Cashback er i disse situationer uden ansvar over for dig eller tredjemand.
  3. Cashback opretholder et højt sikkerhedsniveau. Herunder sikrer Cashback, at behandling af dine betalingskortoplysninger sker under overholdelse af PCI krav (Payment Card Industry). 
 10. Rettigheder
  1. Cashback har samtlige rettigheder, herunder ophavsret, ejendomsret, varemærkeret mv., til Cashback Services.
  2. Som bruger får du en ikke-eksklusiv brugsret til Platformene. Cashback kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.  
 11. Drift m.v.
  1. Cashback søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser på Platformene, men kan ikke garantere, at sådanne ikke forekommer. Cashback hører gerne fra dig, såfremt du oplever sådanne forhold. 
  2. Cashback søger at sikre, at tjenesterne (Cashback Services, herunder Platformene) altid er tilgængelige, men kan ikke garantere dette. Herunder kan tjenesterne være utilgængelige i forbindelse med vedligeholdelse, og Cashback er berettiget til at tilføje eller fjerne funktioner til Cashback Services. Cashback bestræber sig på at orientere dig på forhånd, såfremt der forventes utilgængelighed, eller såfremt funktioner fjernes. 
  3. Cashback er ikke ansvarlig overfor dig i tilfælde af fejl, mangler, driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet.
 12. Udmeldelse og ophør
  1. Du kan til enhver tid og uden varsel slette din brugerprofil, hvis du ikke længere ønsker at anvende Cashback Services. Såfremt du sletter din brugerprofil, vil data blive slettet for bestandigt og Cashback har ikke mulighed for at tilbagekalde disse data, ej heller på din opfordring. 
  2. Cashback kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af Platformene og eventuelt slette din brugerprofil, f.eks. i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd eller forsøg på misbrug af tjenesten. 
  3. Cashback kan til enhver tid opsige din aftale med et varsel på én måned, når du har været inaktiv (dvs. ikke haft minimum ét aktivt tilmeldt betalingskort) i en periode, der overstiger 6 måneder.
   Ved opsigelsesvarslets udløb har du ikke længere mulighed for at gøre brug af en eventuelt optjent Bonus. 
  4. Hvis din adgang til Cashback Services er tilbudt dig som følge af dit kundeforhold til en virksomhed og et samtykke til videregivelse af dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, du kun har adgang så længe, du ikke har trukket dit samtykke tilbage, og dit kundeforhold er opretholdt. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage, eller dit kundeforhold ophører, kan du miste muligheden for adgang med løbende måned + 1 måneds varsel. I tilfælde heraf vil du modtage en varsling herom, hvor du i varslingsperioden skal udbetale eventuelt optjent cashback. Ved varslingsperiodens udløb vil din bruger profil blive slettet og vi vil ikke kunne genskabe din brugerprofil eller din cashback saldo.
  5. Såfremt Cashback suspenderer eller opsiger din aftale om brug af Cashback Services, vil Cashback rette henvendelse til dig via den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din brugerprofil.
 13. Ansvar
  1. Cashback kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for din brug af Platformene.
  2. Cashback er ingenlunde ansvarlig for aftaler, køb mv. indgået mellem dig og de til Cashback Services tilmeldte virksomheder. Dette er alene et forhold mellem dig og tredjemand og vedrører ikke Cashback. Det er således de til Cashback Services tilknyttede samarbejdspartnere, og ikke Cashback selv, som du indgår aftale med om køb og levering af de pågældende tjenester og produkter. Ligeledes er Cashback ikke ansvarlig for den af dig optjente Bonus, som Cashback ikke modtager fra den virksomhed, som du har handlet med, uanset årsagen hertil.
  3. Cashback kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skattemæssige konsekvenser ved dit brug af Cashback Services.
  4. Cashback er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, skade eller tab i tilfælde af force majeure, hvortil henregnes bl.a. virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som Cashback ikke rimeligvis kunne forudse eller undgå. 
  5. Såfremt Cashback uanset ovenstående måtte blive erstatningsansvarlig, kan Cashbacks samlede erstatningsansvar overfor dig, aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, du måtte have betalt for brugen af Cashbacks tjenester inden for de seneste 12 måneder forud for kravets opståen.
 14. Tredjepart
  1. Cashback kan overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til disse betingelser til ethvert selskab.
  2. Som bruger accepterer du, at såfremt Cashback bliver solgt eller på anden måde overdraget til anden virksomhed, fortsætter Cashback Services for dig som bruger.
 15. Kommunikation og ændringer
  1. Du vil løbende blive orienteret om vigtige informationer, f.eks. ændringer af disse Brugerbetingelser, via den e-mailadresse, du har angivet i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, og/eller via sms og/eller push-beskeder på Platformene.
  2. Cashback er til enhver tid berettiget til at ændre disse Brugerbetingelser uden varsel, såfremt ændringerne ikke er til væsentlig skade for dig som bruger. Cashback vil orientere dig om nye betingelser via den e-mailadresse, du har oplyst i din brugerprofil.
  3. Såfremt du ikke accepterer eventuelt ændrede betingelser, skal du ophøre med brugen af Cashback Services, og Cashback er berettiget til at slette din brugerprofil.
  4. Ændringer træder i kraft ti dage efter, at de er fremsendt til dig. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer af brugervilkårene, vil ikrafttræden efter omstændighederne kunne ske efter et længere varsel. 
  5. Du vil også få besked via e-mail, hvis Cashback Services lukker. I det tilfælde vil du kunne benytte din optjente Bonus i seks måneder, efter du har modtaget meddelelse om nedlukningen. Herefter vil din optjente Bonus være udløbet, jf. pkt. 12.
 16. Lovvalg og værneting
  1. Disse Brugerbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå mellem dig og Cashback vedrørende disse Brugerbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Københavns Byret, medmindre andet følger af ufravigelige forbrugerregler. Hvis du har spørgsmål til Cashback Services, eller hvis du f.eks. ikke mener, du har fået tilskrevet den korrekte Bonus efter et køb, kan du altid rette henvendelse til vores kundeservice.

Brugerbetingelser, Juli 2024.